Profil

Intoint er leverandør af løsninger til integration mellem Dynamics ERP-systemer fra Microsoft og IBM Lotus Notes.

Intoint hjælper med til at binde den daglige drift sammen med en dynamisk og velfungerende kunde- og leverandørkontakt, uden at påføre interne systemer og eksterne parter ekstra byrder.

Visionen bibeholdes og videreudvikles gennem en stadig søgen efter elementer som øger værdien i et leverandør-kunde-forhold, ved at være på forkant med den teknologiske udvikling og ved at have en tæt kontakt til både ejere og brugere af de mangeartede systemer, som Intoints medarbejdere har udviklet.

Intoint sikrer en styret proces fra idé til virkelighed