INTOGRATE

Intoint har udviklet et integrations-værktøj mellem Dynamics AX/NAV og Lotus Notes.

Læs mere om produkt og download en demo.

Den udbredte brug af Lotus Notes som mail-klienter i store virksomheder og koncerner, samt efterhånden mange mindre virksomheder har øget behovet for et værktøj til at integrere back-end-systemet Dynamics AX og NAV med Lotus Notes.

Dynamics AX er et økonomistyringssystem, lavet på en relativ ny teknisk platform. Systemet indeholder derfor avancerede funktioner til integration med mail-systemer, kalender-funktioner m.m. Integration til Lotus Notes er dog ikke understøttet i Dynamics AX og NAV.

Intoint har, med baggrund i ovennævnte, udviklet INTOGRATE, et værktøj, som integrerer mail-delen af Dynamics AX og NAV med en Lotus Domino Server, via en brugers Lotus Notes Mail klient.
Tryk her for nærmere beskrivelse af det udvidede integrationsmodul til Dynamics AX CRM

Værktøjet består af en klasse i Dynamics AX samt nogle ændringer til den klasse i AX, som står for håndteringen af mails. Desuden benyttes Intoints IntegrationsKit til Lotus Notes til overførsel af mails.

Da AX-programmører typisk ikke kender specielt meget til Lotus Notes og især ikke til udvikling i Lotus Notes, er integrations-kittet udviklet, så der ikke skal laves ændringer i Lotus Notes.

Integrations Kittet leveres som en eksport-fil til AX, som skal importeres og kompileres. Desuden medfølger installationsprogram til Lotus Notes Integrations Kittet, samt en generel vejledning til installationen.